Vi erbjuder våra produkter och tjänster på den tysktalande marknaden och Östeuropa.


Våra leverantörer är internationella företag som har nyckelkompetenser och kunskap om utveckling och tillverkning av innovativa och högkvalitativa medicinska produkter.

Med vår säljstruktur och våra partners är vi aktiva i cirka 40 länder.

Våra nyckelmarknader är Central-, Öst- och Nordeuropa, Mellanöstern och Sydostasien.

 

 

 • Huvudkontor:

  • Tyskland

 • Våra platser och viktiga marknader:

  • BeNeLux
  • Centraleuropa
  • Kina
  • Hong Kong
  • Ungern 
  • Mellanöstern 
  • Polen
  • Skandinavien 
  • Sydöstra Asien 

 • Levernatörer:

  • Kina
  • Nordamerika
  • Tyskland 
  • Europa