Icke-invasiv hb-testning

NBM 200 är en icke-invasiv monitor för spot-test av blodhemoglobinvärden (Hb). Den består av en återanvändbar ringformad sensor som placeras på givarens finger och en bärbar stationär bildskärm som visar mätresultaten på mindre än 60 sekunder. Det kan användas för blodprovstest i kliniska och icke-kliniska miljöer, blod- och plasmacentrum, primärvård, moderskap och andra läkarmottagningar. Tekniken kombinerar en känslig optisk mätning med tillfällig ocklusion av blodflödet med hjälp av en pneumatisk fingersensor manschett. Det ockluderade blodet genererar en unik och stark optisk signal som möjliggör mycket känslig mätning av analyter. NBM 200 representerar ett genombrott i mätningar av icke-invasiva blodkomponenter, samtidigt som givarens komfort och säkerhet förbättras, minimerar infektionsrisker och ger exakta och omedelbara resultat vid vårdplatsen.

Mer...

STRADIS-MED nätverk

STRADIS-MED har dotterbolag och samarbetspartners i Tyskland, Ungern, Skandinavien, Kina, Polen, Benelux, Tjeckien och Ryssland. 

Vänligen kontakta oss angående leverans till andra länder.

 

Mer...